Economie

Economen zijn gespecialiseerd in het analyseren van keuzes: behoeften dwingen mensen tot het maken van keuzes over de inzet van alternatief aanwendbare middelen (goederen en tijd) om die behoeften te bevredigen. De handel in middelen gebeurt op markten: de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Deze handel vindt voortdurend plaats; op elk moment, overal ter wereld, op micro- en macroniveau. Dit leidt tot een dynamisch en complex systeem van interacties dat we ‘de economie’ noemen.

Amsterdam School of Economics (ASE)

Naar de website

ASE Research Institute

Naar de website