Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, performance en dramaturgie. Onderzoek naar de theaterpraktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

Theaterweten- schap aan de Amstel, 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam

Informatie voor bestellen

Theater, performance en dramaturgie met een Amsterdamse twist