Onderwijskwaliteit

Eens in de vier jaar stelt de UvA een Instellingsplan vast met strategische doelstellingen op het gebied van de kerntaken: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie. In het Instellingsplan 2011-2014 Oog voor talent, is een aantal doelstellingen voor de kwaliteit van het onderwijs geformuleerd, die zijn voortgekomen uit de Onderwijsvisie van de UvA.

Video wordt geladen..

De kernpunten van onderwijskwaliteit:

  • verdere verbetering van het studiesucces in bachelor en master;
  • er wordt nadruk gelegd op de academische vorming;
  • verwevenheid onderwijs en onderzoek in bachelor- en masterfase;
  • een meer ambitieuze studiecultuur;
  • ruimte voor zowel differentiatie als specialisatie.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

30 oktober 2018